News & Activities

ข่าวสารและกิจกรรมของ Jettarin Engineering

ภาพบรรยากาศกิจกรรมของ บริษัท เจตริน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้ออกแบบ ผลิตและติดตั้งโครงสร้างอาคารสำเร็จรูป รับสร้างโรงงาน รับสร้างโกดัง ที่พักคนงานสำเร็จรูป บ้านสำเร็จรูป รั้วสำเร็จรูป โรงจอดรถสำเร็จรูป และ อาคารสำเร็จรูปอื่นๆ RANBUILD สำเร็จรูปของ บลูสโคป (BLUE Scope) แบบครบวงจร

ติดต่อสำนักงานใหญ่ หรือ สาขาเชียงใหม่
สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โกดังสำเร็จรูป โรงงานสำเร็จรูป
 ทางบริษัทได้มีการศึกษาดูงานต่างประเทศร่วมกับบริษัท เอ็น เอส บลูสโคป ไลสาจท์ จำกัด ณ Nippon Steel Corporation Japan