SERVICE

 

Jettarin Engineering Co.,Ltd.

ออกแบบติดตั้งรับ สร้างโรงงาน สร้างโกดัง โกดังสำเร็จรูป
ที่จอดรถสำเร็จรูป ที่พักคนงานสำเร็จรูป ราคาถูก มาตรฐานระดับสากล

บริษัทรับก่อสร้างโรงงาน RANBUILD, รับสร้างโกดัง RANBUILD สำเร็จรูปของบลูสโคป โดยยึดหลักในการปฏิบัติงานทั้งเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน ตระหนักถึงการก่อสร้างบนพื้นฐานหลัก วิศวกรรม และสถาปัตยกรรม บริษัทโดยยึดวิสัยทัศน์ในการก่อสร้างโดยนวัตกรรมใหม่จากต่างประเทศ เพื่อความรวดเร็วในการก่อสร้าง และงานที่มีคุณภาพต่อลูกค้า

 
ทั้งนี้ยังมีบุคลากร วิศวกร สถาปนิก ที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานรับเหมาก่อสร้างที่ชำนาญการ จึงสามารถให้คำแนะนำให้คำปรึกษาด้านงานออกแบบและก่อสร้าง แบบมืออาชีพเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าทั้งในเรื่องสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมที่ถูกต้อง

 

 Jettarin Engineering Co.,Ltd.


เรามีโรงงานผลิตสินค้าโดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ
ติดต่อสำนักงานใหญ่ หรือ สาขาเชียงใหม่ สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โกดังสำเร็จรูป โรงงานสำเร็จรูป

 

        
 

 

ฟรี! สำรวจพื้นที่ วางแปลนอาคาร ร่างแบบภาพ 3D ประเมินงบประมาณก่อสร้างอาคารเหล็กสำเร็จรูป