QUICK LABOUR CAMP (ที่พักคนงานสำเร็จรูป)

Quick Labour Camp

คือ นวัตกรรมใหม่ "Quick Labour Camp" โครงสร้างอาคารเหล็ก สำเร็จรูปสำหรับบ้านพักคนงาน สะดวก รวดเร็ว และประหยัดกว่า เพราะเมื่อใช้แล้วสามารถถอด และประกอบเพื่อใช้ซ้ำได้ใหม่ ทั้งยังติดตั้งง่าย โดยส่วนประกอบทั้งหมดเป็นวัสดุในกลุ่ม บลูสโคป ไลสาจท์ ทำให้มีความมั่นใจได้ว่าทุกชิ้นส่วนของ

ส่วนประกอบของอาคารมีดังนี้

 

1.โครงสร้างเหล็กรับกำลังสูงเคลือบ Galvanized

 

 

2.หลังคาเหล็ก และผนังอาคารภายนอก Trimmax ความหนา 0.35 มม. P-Zac ผลิตจากเหล็กกล้าสูง G550 แข็งแกร่งทนทาน

แผ่นผนังและหลังคาเคลือบสี (มีให้เลือก 6 สี)

 

 

 

รูปแบบของอาคารที่พักคนงานสำเร็จรูป 

1. Labor Camp type A •40 Rooms / 2 Floors

2.Labor Camp type B•20 Rooms / 2 Floors

3. Labor Camp type E•20 Rooms / 1 Floors