QUICK LABOUR CAMP (ที่พักคนงานสำเร็จรูป)

นวัตกรรมใหม่ ที่พักคนงานสำเร็จรูป โครงสร้างอาคารเหล็ก Quick Labour Camp คือ นวัตกรรมใหม่ "Quick Labour Camp" โครงสร้างอาคารเหล็ก ที่พักคนงานสำเร็จรูป สะดวก รวดเร็ว และประหยัดกว่า เพราะเมื่อใช้แล้วสามารถถอด

และประกอบเพื่อใช้ซ้ำได้ใหม่ ทั้งยังติดตั้งง่าย โดยส่วนประกอบทั้งหมดเป็นวัสดุในกลุ่ม บลูสโคป ไลสาจท์
ทำให้มีความมั่นใจได้ว่าทุกชิ้น ของ Jettarin Engineering รับสร้างโรงงาน รับสร้างโกดัง โรงงานสำเร็จรูป
โกดังสำเร็จรูป ที่จอดรถสำเร็จรูป ที่พักคนงานสำเร็จรูป

 

ติดต่อสำนักงานใหญ่ หรือ สาขาเชียงใหม่
สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โกดังสำเร็จรูป โรงงานสำเร็จรูป
 

 

ส่วนประกอบของอาคารมีดังนี้

 

1. โครงสร้างเหล็กรับกำลังสูงเคลือบ Galvanized 

 

2. หลังคาเหล็ก และผนังอาคารภายนอก Trimmax ความหนา 0.35 มม. P-Zac
ผลิตจากเหล็กกล้าสูง G550 แข็งแกร่งทนทานแผ่นผนังและหลังคาเคลือบสี (มีให้เลือก 6 สี)