ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง
อาคารโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป


บริษัท เจตริน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ก่อตั้งโดยจากผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญการก่อสร้างโดยนวัตกรรมใหม่จากต่างประเทศมามากกว่า 10 ปี เพื่อให้บริการในงานก่อสร้างที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

การประกอบธุรกิจของ บริษัท เจตริน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริการออกแบบ
ผลิตและติดตั้งโครงสร้างอาคารสำเร็จรูป ที่พักคนงานสำเร็จรูป บ้านสำเร็จรูป
รั้วสำเร็จรูป โรงจอดรถสำเร็จรูป และอาคารสำเร็จรูปอื่นๆ 


โดยยึดหลักในการปฏิบัติงานทั้งเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน ตะหนักถึงการก่อสร้างบนพื้นฐาน วิศวกรรม และ สถาปัตยกรรม เป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันทาง บริษัท เจตริน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้รับการไว้วางใจจากลูกค้าธุรกิจขนาดกลางรวมไปถึงธุรกิจขนาดใหญ่มากมาย


OUR PRODUCT

ฟรี! สำรวจพื้นที่ วางแปลนอาคาร ร่างแบบภาพ 3D ประเมินงบประมาณก่อสร้างอาคารเหล็กสำเร็จรูป


เรามีโรงงานผลิตสินค้า โดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ

โครงสร้างอาคารสำเร็จรูป 
ที่พักคนงานสำเร็จรูป 
บ้านสำเร็จรูป 
รั้วสำเร็จรูป 
โรงจอดรถสำเร็จรูป 
และอาคารสำเร็จรูปอื่นๆ
โครงสร้างอาคารสำเร็จรูป 
ที่พักคนงานสำเร็จรูป 
บ้านสำเร็จรูป 
รั้วสำเร็จรูป 
โรงจอดรถสำเร็จรูป 
และอาคารสำเร็จรูปอื่นๆ
โครงสร้างอาคารสำเร็จรูป 
ที่พักคนงานสำเร็จรูป 
บ้านสำเร็จรูป 
รั้วสำเร็จรูป 
โรงจอดรถสำเร็จรูป 
และอาคารสำเร็จรูปอื่นๆ

PROJECT REFERENCE