ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง
อาคารโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป

บริษัท เจตริน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ก่อตั้งโดยจากผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญการก่อสร้างโดยนวัตกรรมใหม่จากต่างประเทศมามากกว่า 10 ปี เพื่อให้บริการในงานก่อสร้างที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

การประกอบธุรกิจของ บริษัท เจตริน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริการออกแบบ
ผลิตและติดตั้งโครงสร้างอาคารสำเร็จรูป รับสร้างโรงงาน รับสร้างโกดัง ที่พักคนงานสำเร็จรูป บ้านสำเร็จรูป รั้วสำเร็จรูป โรงจอดรถสำเร็จรูป และอาคารสำเร็จรูปอื่นๆ 


โดยยึดหลักในการปฏิบัติงานทั้งเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน ตะหนักถึงการก่อสร้างบนพื้นฐาน วิศวกรรม และ สถาปัตยกรรม เป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันทาง บริษัท เจตริน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้รับการไว้วางใจจากลูกค้าธุรกิจขนาดกลางรวมไปถึงธุรกิจขนาดใหญ่มากมาย


OUR PRODUCT

 

บริษัท เจตริน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ให้คำปรึกษาและบริการ รับสร้างโรงงาน RANBUILD รับสร้างโกดัง RANBUILD สำเร็จรูปของบลูสโคปโดยยึดหลักในการปฏิบัติงานทั้งเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน ตระหนักถึงการก่อสร้างบนพื้นฐานหลัก วิศวกรรม และสถาปัตยกรรม ทั้งนี้ยังมีบุคลากร วิศวกร สถาปนิก ที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานรับเหมาก่อสร้างที่ชำนาญการ แบบมืออาชีพเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าทั้งในเรื่องสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมที่ถูกต้อง

ฟรี! สำรวจพื้นที่ วางแปลนอาคาร ร่างแบบภาพ 3D ประเมินงบประมาณก่อสร้างอาคารเหล็กสำเร็จรูป


เรามีโรงงานผลิตสินค้า โดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ

โครงสร้างอาคารสำเร็จรูป 
ที่พักคนงานสำเร็จรูป 
บ้านสำเร็จรูป 
รั้วสำเร็จรูป 
โรงจอดรถสำเร็จรูป 
และอาคารสำเร็จรูปอื่นๆ
โครงสร้างอาคารสำเร็จรูป 
ที่พักคนงานสำเร็จรูป 
บ้านสำเร็จรูป 
รั้วสำเร็จรูป 
โรงจอดรถสำเร็จรูป 
และอาคารสำเร็จรูปอื่นๆ
โครงสร้างอาคารสำเร็จรูป 
ที่พักคนงานสำเร็จรูป 
บ้านสำเร็จรูป 
รั้วสำเร็จรูป 
โรงจอดรถสำเร็จรูป 
และอาคารสำเร็จรูปอื่นๆ

PROJECT REFERENCE