PRODUCTS

OUR PRODUCT

Jettarin Engineering รับ สร้างโรงงาน สร้างโกดัง โกดังสำเร็จรูป
ที่จอดรถสำเร็จรูป ที่พักคนงานสำเร็จรูป ราคาถูก มาตรฐานระดับสากล


บริษัท เจตริน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ให้คำปรึกษาและบริการ รับสร้างโรงงาน RANBUILD รับสร้างโกดัง RANBUILD สำเร็จรูปของบลูสโคป (BLUE Scope) ที่พักคนงานสำเร็จรูป ที่จอดรถสำเร็จรูป โดยยึดหลักในการปฏิบัติงานทั้งเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน ตระหนักถึงการก่อสร้างบนพื้นฐานหลัก วิศวกรรม และสถาปัตยกรรม ทั้งนี้ยังมีบุคลากร วิศวกร สถาปนิก ที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานรับเหมาก่อสร้างที่ชำนาญการ แบบมืออาชีพเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าทั้งในเรื่องสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมที่ถูกต้อง

 

ติดต่อสำนักงานใหญ่ หรือ สาขาเชียงใหม่
สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โกดังสำเร็จรูป โรงงานสำเร็จรูป
 

 


 
ฟรี! สำรวจพื้นที่ วางแปลนอาคาร ร่างแบบภาพ 3D ประเมินงบประมาณก่อสร้างอาคารเหล็กสำเร็จรูป