EASY CAR PARK (โรงจอดรถสำเร็จรูป)

Easy Car Park

รับสร้างที่จอดรถ ที่จอดรถสำเร็จรูป โรงจอดรถสำเร็จรูป

EASY Car Park คือ อาคารจอดรถสำเร็จรูป ที่จอดรถสำเร็จรูป สะดวก รวดเร็ว และประหยัดกว่า ติดตั้งง่าย โดยส่วนประกอบทั้งหมดเป็นวัสดุในกลุ่มเอ็นเอส บลูสโคป ไลสาจท์ ทำให้มีความมั่นใจได้ว่าทุกชิ้นส่วนของ EASY Car Park มีมาตรฐานแน่นอน

 

ติดต่อสำนักงานใหญ่ หรือ สาขาเชียงใหม่
สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โกดังสำเร็จรูป โรงงานสำเร็จรูป
 

 

นวัตกรรมใหม่สำหรับลานจอดรถ

ติดตั้งง่ายด้วยระบบ bolt, nut และสกรู ไม่ต้องเชื่อม

หลังคา

ใช้หลังคาเหล็กลอน TRIMDEK ผลิตจากเหล็กเคลือบรับแรงดึงสูง ZINCALUME และ CLEAN COLORBOND ความหนา 0.40 มม. แข็งแกร่ง ทนทาน

 

โครงสร้างเหล็ก

ใช้เหล็ก GALVASPAN Galvaspan C & Z Section ทนทาน รับน้ำหนักได้ดีเยี่ยม  

ASSEMBLY SYSTEM การประกอบ

ในหนึ่งแถวของที่จอดรถประกอบไปด้วย ส่วนหัว ซึ่งเป็นส่วนแรกจำนวน 1 ชิ้น ส่วนกลาง ซึ่งเป็นส่วนต่อเนื่องตรงกลาง จำนวนชิ้นขึ้นอยู่กับช่องจอดที่ต้องการ และ ส่วนท้าย ซึ่งเป็นส่วนปลายสุดของที่จอดรถจำนวน 1 ชิ้น